top of page
  • kennethberstad

Utlysningstekst for #1-2 2023 Litteratur og Vitenskap

Oppdatert: 11. mar.

Tema for neste nummer av Prosopopeia er "Litteratur og Vitenskap". Vi ønsker å utforske alt som utspiller seg i grenselandet mellom de to sfærene. Det tradisjonelt sett skarpe skillet mellom dem de siste århundrene er grunnet i en oppfatning om at det litterære og det vitenskapelige blikket representerer vidt forskjellige måter å tilnærme seg fenomener på. Det ene er «mykt» og erfaringssensitivt, det andre «hardt» og objektivt. Det kan representeres av ulike filosofiske, moralske og politiske posisjoner, til tider av hele verdensanskuelser. Allikevel vet vi at slike skiller ofte er forenklede eller karikerte. Vi ønsker å utforske berøringspunktene. Finnes det områder hvor litteratur blir vitenskap, eller omvendt, der vitenskap blir litteratur? Er det kanskje tid for en sterkere forening mellom dem, slik man finner i de antikke «Lærediktene» eller i Goethes forestillinger om den «zarte Empirie»? Hvor stor er egentlig avstanden mellom litterær presisjon og vitenskapelig nøyaktighet?

Enten du har lyst til å skrive om en forfatters «medisinske stil», den litterære kvaliteten i en naturvitenskapelig avhandling, eller et dikt om det periodiske system. Vi tar imot alt fra essays, bearbeidede oppgaver, skjønnlitterære tekster til illustrasjoner. Send oss ditt bidrag, eller en tekstidé til proso@uib.no innen 7 april.


Rembrandt, Dr. Tulps anatomiforelesning (1632)

245 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page