top of page
  • kennethberstad

Utlysning for Prosopopeia #1-4 2023 JUBILEUMSNUMMER

Prosopopeia fyller hele 30 år i år! Vi feirer med andre ord jubileum og klinker til med et fyldig kvadruppelnummer. I år ønsker vi å feire det litterære fellesskapet, og retter i den anledning blikket mot oss selv via tidsskriftet. Lesing og skriving er aktiviteter som gjerne foregår i ensomhet, men denne praksisen beror samtidig på et fellesskap av lesende og skrivende mennesker. Litteratur er et håndverk, en vitenskap, og for mange er det kanskje også noe som minner om en legning, eller en identitet. Litteraturen tilbyr altså et fellesskap. Tidsskriftet er en av flere bestanddeler som dette fellesskapet består av. Gjennom tidsskriftene overføres kunnskap fra medlem til medlem, og det bygges bro mellom litteratur, kritikere og lesere. Tidsskriftet skaper samtalen, setter dagsordenen, og fungerer som et arkiv for ettertiden. I kontrast til dagspressen tilbyr tidsskriftet et mer langsomt format som går i dybden og skaper rom for refleksjon.

I de siste årene har det blitt rettet en del oppmerksomhet mot at tidsskriftene er under press. Tidsskriftene krymper i omfang og antall, eller går fra fysisk til heldigitalt format. Vi spør derfor: Hvordan kan tidsskriftet ivaretas? Hvilken betydning har tidsskriftene for fellesskap i litteraturfeltet? Og for litteraturvitenskap som fag? Dette er noen av spørsmålene som kan utforskes i forbindelse med temaet "det litterære fellesskap," men frykt ikke dersom det blir for snevert for din smak. Dette er et stort nummer med rom for variasjon. Vi tar også imot tekster som er nostalgiske, kritiske, jublende, fargerike eller undrende.

Enten du har lyst til å skrive innenfor eller utenfor temaet, er du hjertelig velkommen til å sende inn ditt bidrag. Vi tar imot alt fra essays, bearbeidede oppgaver, og skjønnlitterære tekster, til illustrasjoner. Send oss ditt bidrag eller en tekstidé til proso@uib.no innen 1.august og bli med på feiringen!202 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page