top of page
  • Forfatterens bildeEirik Fevang

Utlysningstekst for #1-2 2020 OIKOS

Prosopopeia #1-2 2020 blir et dobbeltnummer med temaet «Oikos».

Det greske ordet oikos, ’husholdning’ eller ’hjem’, ligger til grunn for både ’økonomi’ (oikonomia) og ’økologi’ (oikologos). Økonomiens og økologiens sfærer finner altså sine originale utspring i ’det hjemlige’. Ved å se på de etymologiske forbindelsene til dette ene ordet – oikos – blir de komplekse forholdene mellom hjem, verdi og natur synlige. Oikos omfatter opprinnelig både slektskap, større jordbruksenheter og hus eller bygg generelt.

I litteraturen finner vi fortellinger om de hjemløse som fant veien hjem, om de som dro og aldri kom tilbake, om mennesker som føler seg som fremmede i universet. Vi leser om familier, krig, rikdom og gaver som forsoner. Vår egen tids planetariske økokrise tvinger oss til å anerkjenne hvor avhengig det lokale oikos, den lokale husholdningen, er av hva vi kanskje kan kalle ’panoikos’, av ’verdenshusholdningen’.

Fra Odysseen og middelalderens heltedikt til romantikkens ruinkult, modernismens forfallslitteratur og den dystopiske diktningen, går disse og lignende tema igjen. I nyere tenkning har spørsmål rundt litteratur og økonomi og litteratur og økologi gjort seg gjeldende. De politiske konnotasjonene kommer til uttrykk for eksempel i økokritikk, feministisk og postkolonial teori.

Kast deg rundt og send oss ditt essay, din artikkel, din bearbeidede semesteroppgave/masteroppgave, eller bare en tekstidé, innen 1. mars. Vi søker også skjønnlitteratur og illustrasjonsbidrag. Tekstkrav finnes på prosopopeia.no. Vår mail er proso@uib.no

hollyosborne

Illustrasjon: Holly Osborne

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page