top of page
  • Forfatterens bildeEirik Fevang

Utlysningstekst for #1-2 2021 BEGEISTRING

Oppdatert: 1. nov. 2021

I neste nummer skal vi ta for oss begeistring som kilde til litteratur og som et gjennomgående tema i litteraturens og kritikkens historie. Mange poeter og romanforfattere sporer sin kreative kraft tilbake til én eller flere sentrale hendelser, til et eksplosivt øyeblikk som «be-åndet» eller «be-geistret» dem. Andre erfarer at fornyelsen av dikterånden skjer som en del av arbeidsprosessen. Hva er forholdet mellom inspirasjon og arbeid? Hvordan gjør forfattere seg mottagelige for inspirasjon, eller dikterisk begeistring?

Beåndingens kilde involverer spørsmål om autoritet og språk, om hvem som har tilgang til litteraturens kilder. Noer forklarer dikteråndens gåte gjennom materielle og politiske omstendigheter. Andre mystifiserer den som musenes gave. Og ideen om språket som diktningens opphav kommer vi ikke utenom.

Hvor er dikterånden i dag? I politisk raseri, i nostalgi, i individets livshistorie. Vi leser bøker om personlige traumer, lidelser og kriser. Men er det noe ånd igjen i diktningen vår? Vi ønsker oss både essays, bearbeidede oppgaver, skjønnlitterære tekster og illustrasjoner. Send inn ditt bidrag til proso@uib.no innen 1. mars. Illustrasjon: Holly Osborne

111 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page