top of page
  • ct-linds

Utlysningstekst for #1-2 2022 DEN LILLE LITTERATUREN


Prosopopeia #1-2 2022 blir et dobbeltnummer med temaet “Den lille litteraturen”. I dette nummeret ønsker vi å utforske det lille i litteraturen, og den litteraturen som er liten. Dette er ikke etablerte begreper, men noe vi vil benytte oss av for å se nærmere på et felt av litteraturen som kan defineres ut ifra sin litenhet eller sin behandling av det lille. Hva befinner seg i litteraturens mindre former – for eksempel miniatyren, fragmentet og aforismen – og hva ligger i dens små temaer, dens smale perspektiver og mindre hendelser og skikkelser? Den lille litteraturen kan omhandle det glemte, oversette og forbigåtte, men også det aktivt bortsøkende og flyktige. Kan et slikt fokus på det lille innebære et skifte i perspektiv, og i så fall, kan dette åpne for nye måter å lese på? Alt dette, og mer, vil vi utforske i dette nummeret av Prosopopeia.


Kast deg rundt og send oss ditt essay, din artikkel, din bearbeidede semesteroppgave/masteroppgave, eller bare en tekstidé, innen 1. mars. Vi tar imot skjønnlitterære bidrag og illustrasjoner. Prosopopeia søker også ny grafiker.


Tekstkrav finnes på prosopopeia.no

Vår mail er proso@uib.no


Illustrasjon: Paul Klee, Gelber Hafen, 1921/1926

292 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page