top of page
  • Forfatterens bildeEirik Fevang

Utlysningstekst for #3-4 2019 DET ABSURDE

Oppdatert: 1. nov. 2021

Neste nummer av Prosopopeia blir et dobbeltnummer med temaet «Det absurde»! Send gjerne inn ditt essay, din artikkel, din bearbeidete semesteroppgave/masteroppgave eller skjønnlitteratur til proso@uib.no. Vi søker også illustrasjonsbidrag. Innsendingsfristen for tekstbidrag er 15. September.

Absurdisme er en filosofisk retning som foreskriver at universet er kaotisk og irrasjonelt og at det minste forsøket på å innsette orden til syvende og sist vil feile. Det absurde oppstår altså i meningssøken i en meningsløs tilværelse. Menneskets møte med verden som meningsløs og irrasjonell har dukket opp i kunst og litteratur gjennom hele det forrige århundre. Fra Kafkas forvirrende, meningsløse prosess, til Becketts endeløse venting, har absurd litteratur i en årrekke rykket lesere ut av deres avslappende tilfredshet med tilværelsen, og stilt dem ansikt til ansikt ovenfor den harde virkeligheten disse forfatterne ser.


En allegori stjålet fra Albert Camus: Den greske kongen Sisyfos trosset gudene flere ganger og blir dømt til å dytte en kampestein opp en bakke, med det eneste resultatet at den vil trille ned igjen – en handling som må gjentas uendelig. Det er ikke vanskelig å se likhetstrekkene mellom Sisyfos’ evige, arbitrære handling med det moderne menneskets forgjeves søk etter sannhet og mening i et likegyldig univers uten mening.

I en videre kontekst, kan absurditet bety det urimelige og derfor useriøse, og er ofte brukt som synonym for noe latterlig eller bisart. Dette er kanskje også en av grunnene til at på tross av det åpenbare alvoret i å stå ovenfor en slik meningsløshet, blir absurditet også tett forbundet med humor. Selv i Becketts mørkeste og mest meningsløse scener, kan man som regel ikke gjøre annet enn å le av det absurde, irrasjonelle og ulogiske i den virkeligheten han skisserer.

I høstens nummer av Prosopopeia ønsker vi å utforske alle sidene ved det absurde, fra det eksistensielle og filosofiske, til det komiske og trivielle, og er derfor på jakt etter deres tekster om det absurde som tema, det absurde som filosofi og det absurde i hverdagen. Vi gleder oss til å lese deres mest absurde tekster!

Prosopopeia-redaksjonen ser forøvrig også etter nye medlemmer, så send en mail til proso@uib.no hvis det er av interesse og bli med i redaksjonen og jobbe med dette temaet.

Utlysningstekst_h2019
10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page