top of page
  • Forfatterens bildeEirik Fevang

Utlysningstekst for #3-4 2020 FORM

Oppdatert: 1. nov. 2021

Prosopopeia #3-4 2020 blir et dobbeltnummer med tema “form”.

Tekst kan ikke finnes uten sin form. En kanskje åpenbar konklusjon, men det er tidvis enkelt å se bort ifra formens implikasjoner for teksten som helhet. Kan måten man velger å uttrykke ideer på, påvirke selve ideen? Og hvor begynner egentlig formen? Hva er den? Det grafiske, det idealistiske, det konseptualistiske og genremessige kvaliteter spiller alle inn, med mer.

Litteraturen har gjennom hele sitt livsløp vært i forandring. Genrer har kommet og gått, enten forsvunnet helt eller funnet nye former, og ofte har tanker og ideer vært knyttet til bestemte uttrykksmåter. På en annen side har også mye av den største litteraturen oppstått i brytning med nettopp disse etablerte oppfatningene. Hvordan mottas disse forandringene? Hvordan påvirker de litteraturen som helhet? Dette er bare noen av spørsmålene knyttet til litteraturens og litteraturkritikkens form som vi i høstens nummer av Prosopopeia ønsker å utforske.

I en tid hvor litteraturen møter bl.a. flermedialitet, demokratisering og økt kommersialisering, så vel som effektene av en global pandemi, er det relevant å undersøke hva formens iboende funksjon og konsekvenser er, og også hvordan dI en tid hvor litteraturen møter bl.a. flermedialitet, demokratisering og økt kommersialisering, så vel som effektene av en global pandemi, er det relevant å undersøke hva formens iboende funksjon og konsekvenser er, og hvordan litterære former utvikler seg. Slike undersøkelser kan ta utgangspunkt i historiske så vel som samtidige perspektiv, og på ulike måter studere formens rolle i litteraturen på tvers av tid.

Redaktører er Tron-Petter N. Aunaas og Sina Marie Bergum Holm.

Send inn ditt bidrag til proso@uib.no innen 15. september. Vi tar imot både sakprosa og skjønnlitteratur, så vel som illustrasjoner. Tekstkrav finnes her.

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page