top of page
  • ct-linds

Utlysningstekst for #3-4 2022 Det Gotiske

Neste nummer av Prosopopeia blir et dobbeltnummer med temaet “Det gotiske”! Ordet "gotisk" betyr "barbarisk" og har sitt utspring i renessansen, hvor det ble brukt nedsettende om den foregående tidsepokens stil. I litteraturhistorisk sammenheng dukker begrepet først opp med den gotiske romanen, hvor utforskelsen av det mystiske, uhyggelige og menneskets skyggeside får sitt uttrykk. Det avvikende individet kommer i forgrunnen, mens det fortidige åpenbarer seg gjennom gjenferd og en forkjærlighet for forfalne herregårder og middelalderens ruiner.

I dag forbinder vi kanskje det gotiske mest med den mørke romantikken, hvor opplysningstidens idealer får sitt motmæle i det irrasjonelle. Viktige størrelser her er forfattere som Mary Shelley, Edgar Allan Poe og E.T.A. Hoffmann, mens senere stemmer inkluderer Bram Stoker og Henry James.

Sjangeren har fått en vedvarende betydning. Marx’ bruk av gotiske bilder for å beskrive kapitalismens virke viser at begrepet har politisk potensial, mens sørstatenes southern gothic og gotisk populærmusikk, viser at gotiske troper kan settes inn i stadig nye kontekster. I dette nummeret av Prosopopeia vil vi utforske det gotiske i vid og snever forstand, og ønsker oss både tekster som forholder seg konkret til det gotiske, og som beveger seg i randsonen av hva begrepet innebærer.


Vi ønsker alt fra essay, bearbeidede semester/masteroppgaver og skjønnlitterære tekster til bilder og illustrasjoner (se prosopopeia.no for tekstkrav). Send oss ditt bidrag til proso@uib.no innen 15. september.


llustrasjon: Jan van Eych

199 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page