top of page

Tekstkrav

For at vi kan trykke ditt bidrag til Prosopopeia har vi følgende veiledende krav:

Tekstlengde bør være mellom 3500 og 5000 ord. Bokessays/-omtaler og skjønnlitterære tekster kan og bør være kortere.

Filformat bør være .doc, .docx eller tilsvarende.

Times New Roman, 12-punkts skriftstørrelse, halvannen linjeavstand.

Overskrifter kan gjerne markeres med fet skrift.

Fullt forfatternavn under tekstens tittel.

Vi bruker fotnotestilen Chicago a – Nummerert. Nederst på siden (Times New Roman 10-punkts skriftstørrelse).

Referanser i fotnotene. Full referanse ved første gangs bruk, deretter kortversjon med latinsk terminologi: op.cit., loc.cit., etc. Fullstendig kildeliste på slutten av teksten.

Fotnoter skal ha enkel linjeavstand og 10-punkts skriftstørrelse.

Korte sitater inkorporeres i teksten. Bruk « og » som sitattegn. Lengre sitater (3 linjer eller mer) plasseres med ett innrykk og halvannen linjeavstand, 11-punkts skriftstørrelse (uten sitattegn).

Marker avsnitt med linjeskift og innrykk. Blanklinje for ny tekstbolk.

bottom of page